ALAŞIM

Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • alaşım — is., kim. Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita Birleşik Sözler bakır alaşımı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alaşımlamak — i Metale, alaşım elementlerini eriterek katmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alfenit — is., di, kim., Fr. alfénide İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Alman gümüşü — is., kim. Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, yeni gümüş, mayşor, alpaka (II) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelik yelek — is., ği Özel alaşım ve maddelerle kurşun geçirmeyecek biçimde yapılmış üst giysisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fakfon — is., kim., Alm. Packfong Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • halita — is., kim., esk., Ar. ḫalīṭa 1) Alaşım 2) mec. Birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün Dede tecrübe neticesiyle her insanın zıt şeylerden yoğrulmuş bir halita olduğunu biliyordu. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalay — is., kim. 1) Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn) 2) Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası Pencereye, elinde yeni kalaydan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • külçe — is., mdn., Far. kulīçe 1) Eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım On kiloluk altın külçesi. 2) sf. Eritilerek kalıba dökülmüş olan Yüzlerce yıllık gözyaşı, bir külçe altına değmez. F. R. Atay 3) Yığın durumundaki nesnelerin oluşturduğu küme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malgama — is., kim., Lat. Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.